Przejdź do treści

Celem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest działalność w zakresie ochrony zdrowia, polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Cel ten realizujemy poprzez zbiórki Finałowe, zakup sprzętu na oddziały medyczne szpitali w całej Polsce, a także przez prowadzenie ośmiu ogólnopolskich programów medycznych i jednego edukacyjnego. Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego. W ciągu 28. Finałów WOŚP Orkiestra zebrała i przekazała na wsparcie polskiej medycyny sumę ponad 1,3 MLD PLN i kupiła ponad 65 200 urządzeń.(źródło wosp.org.pl) Gminne Centrum Kultury i Ekologii razem ze Szkołą Podstawową w Cisnej rokrocznie współpracuje ze sztabem w Sanoku i organizuje zbiórki na terenie Gminy Cisna. Kwestują uczniowie najstarszej klasy w szkole.