Przejdź do treści

GCKiE w Cisnej cechować będzie:

 • dostępność szerokiej oferty kulturalnej,
 • dostępność pomieszczeń i wsparcie lokalowe osób czy zrzeszeń pragnących rozwijać swoje idee i tworzyć, 
 • otwartość na współpracę z wszystkimi mieszkańcami, także z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym (bezrobotni, niepełnosprawni) tak, by rozwijać więzi społeczne oraz pobudzać poczucie użyteczności jednostek i grup, 
 • integracja międzypokoleniowa mieszkańców oraz środowisk twórczych pozwalająca wzmocnić uczucie utożsamiania się ze swoją „małą ojczyzną”, 
 • inspiracja do indywidualnych oraz grupowych działań w przestrzeni oraz plenerze, 
 • edukacja kulturalna i ekologiczna oparta na nowoczesnym programie wykorzystującym interaktywne a nie wykładowe formy rozwoju kulturalnego.

Szczegółowy program działania tworzony będzie we współpracy z lokalnymi partnerami (instytucje kultury i oświaty, organizacje pozarządowe, parafia, wolontariusze, grupy nieformalne, lokalni liderzy, indywidualni mieszkańcy) uwzględniać będzie specyfikę miejsca, nawiązywać do lokalnej historii, promować postawy tolerancji wobec różnorodności narodowo-etniczno-religijnej oraz pobudzać świadomość ekologiczną.

Fotografia przedstawiająca uczestników wasztatów wielkanocnych dla koła gospodyń wiejskich (kwiecień 2014)
Warsztaty wielkanocne dla koła gospodyń wiejskich (kwiecień 2014)

Pracownicy Ośrodka Kultury będą m.in. pełnić rolę:

 • inicjatorów, animatorów i organizatorów przedsięwzięć, 
 • akuszerów zdolności kreatywnych mieszkańców, 
 • partnerów,
 • współpracowników,
 • oraz menedżerów lokalnych twórców.

Współpraca kulturalna Centrum z osobami, zrzeszeniami czy instytucjami odbywać się będzie na polu powiatowym, wojewódzkim, krajowym i zagranicznym.

Warszaty plastyczne "Mały Andy" podczas II Festiwalu Crazy Girls. Matka Warhola (listopad 2014)
Warszaty plastyczne "Mały Andy" podczas II Festiwalu Crazy Girls. Matka Warhola (listopad 2014)