Przejdź do treści

GCKiE w Cisnej cechować będzie:

 • dostępność szerokiej oferty kulturalnej,
 • dostępność pomieszczeń i wsparcie lokalowe osób czy zrzeszeń pragnących rozwijać swoje idee i tworzyć, 
 • otwartość na współpracę z wszystkimi mieszkańcami, także z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym (bezrobotni, niepełnosprawni) tak, by rozwijać więzi społeczne oraz pobudzać poczucie użyteczności jednostek i grup, 
 • integracja międzypokoleniowa mieszkańców oraz środowisk twórczych pozwalająca wzmocnić uczucie utożsamiania się ze swoją „małą ojczyzną”, 
 • inspiracja do indywidualnych oraz grupowych działań w przestrzeni oraz plenerze, 
 • edukacja kulturalna i ekologiczna oparta na nowoczesnym programie wykorzystującym interaktywne a nie wykładowe formy rozwoju kulturalnego.

Szczegółowy program działania tworzony będzie we współpracy z lokalnymi partnerami (instytucje kultury i oświaty, organizacje pozarządowe, parafia, wolontariusze, grupy nieformalne, lokalni liderzy, indywidualni mieszkańcy) uwzględniać będzie specyfikę miejsca, nawiązywać do lokalnej historii, promować postawy tolerancji wobec różnorodności narodowo-etniczno-religijnej oraz pobudzać świadomość ekologiczną.

Pracownicy Ośrodka Kultury będą m.in. pełnić rolę:

 • inicjatorów, animatorów i organizatorów przedsięwzięć, 
 • akuszerów zdolności kreatywnych mieszkańców, 
 • partnerów,
 • współpracowników,
 • oraz menedżerów lokalnych twórców.Warsztaty sutaszu

Współpraca kulturalna Centrum z osobami, zrzeszeniami czy instytucjami odbywać się będzie na polu powiatowym, wojewódzkim, krajowym i zagranicznym.

zajęcia feryjne - decoupage