Przejdź do treści

Cisna - dawniej Czyasna, datuje swoje założenie w XVI w. Najwcześniejsze ślady pobytu człowieka na tym terenie pochodzą z czasów rzymskich, czego dowodem są dwie monety cesarza Hadriana znalezione w okolicy. Położona na starym trakcie solnym, wiodącym na Słowację przez przełęcz nad Roztokami, lokowana na prawie wołoskim, stanowiła własność Balów z Hoczwi.
Była w posiadaniu wielu właścicieli, aż w wieku XIX trafiła w ręce rodziny Fredrów, stąd też jej sentymentalny związek z Aleksandrem Fredro. Ojciec Aleksandra – Jacek - zbudował tutaj hutę żelaza wraz z odlewnią i kuźnią , wykorzystując miejscowe złoża rudy.
Huta ta działała do poł. XIX w. i produkowała: krzyże nagrobne, ogrodzenia, piece żelazne, moździerze aptekarskie i narzędzia.W ostatnich latach XIX w., do miejsca położonego o 2 km na zachód od centrum Cisnej, doprowadzono kolejkę wąskotorową z Nowego Łupkowa. Powstała tam wielka przeładownia drewna, od której wzięła swoją nazwę sąsiednia miejscowość – Majdan.
Obecnie w tym miejscu, znajduje się stacja Bieszczadzkiej Kolejki Wąskotorowej.

Od połowy lat 50. XX w. do Cisnej zaczęła napływać ludność z innych regionów Polski,
w poszukiwaniu miejsc na osiedlenie i pracy w lasach. W latach 60 - tych gmina ożyła turystycznie, wybudowano pierwsze schroniska i ośrodki wczasowe. Cisna już końcem lat 70- tych została na nowo odkryta ze względu na wyjątkowo malownicze położenie. Ta przepiękna kotlina posiada swój lokalny mikroklimat, stwarzający fantastyczne warunki dla wypoczynku oraz uprawiania turystyki letniej i zimowej.

Miejscowość Cisna położona jest na wysokości 549 m n.p.m. na obszarze Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego. Usytuowana w dolinie rzeki Solinki tworzy malowniczą kotlinę. Przez Cisną przebiega czerwony szlak turystyczny, zwany Głównym Szlakiem Beskidzkim. Ze wszystkich stron otaczają ją wysokie szczyty - góry ciśniańskie. Od południa to Rożki 935 m n.p.m., masyw Jasła 1158 m n.p.m., od wschodu grzbiet Ryczywołu 728 m n.p.m., od północy Horb 710 m n.p.m., Łopiennik 1069 m n.p.m. i Łopieninka 978 m n.p.m. Od strony płn.-zachodniej rozciąga się góra Hon 820 m n.p.m. zwana Nowy Gruń, od której podnosi się masyw Wysokiego Działu, stanowiący dawną granicę etniczną między Łemkami a Bojkami z niedalekim Wołosaniem 1071m n.p.m.


 

 • Piesze szlaki turystyczne:

  - czerwony: Cisna – Smerek (przez Jasło 1153 m n.p.m., Okrąglik 1101m n.p.m.,
  Fereczatą 1102 m n.p.m)

  - czerwony: Cisna – Komańcza (przez Wołosań 1071 m n.p.m., Jaworne 992 m n.p.m., Chryszczatą 997 m n.p.m)

 • Ścieżki rowerowe:

  - Cisna – Cisna (przez Dołżycę, Buk, Sine Wiry, Kalnicę, Strzebowiska,

  Przysłup, Krzywe, Dołżycę)

  - Cisna – Cisna (przez Majdan, Roztoki Grn., Solinkę, Żubracze, Majdan)

  - Cisna – Komańcza : Karpacki Szlak Rowerowy

  - singletrack „Pod Honem”

   

  - Cisna – Smerek (Wietnam)

 • Dawny cmentarz przycerkiewny z jednym z najstarszych datowanych w Bieszczadach nagrobków- zarządcy majątku Fredrów Antoniego Kwiecieńskiego z 1942 r.
   

 • Kościół parafialny zbudowany w 1914 roku.

 • Pomnik historyczny na wzgórzu Betlejemka

 • Ścieżka historyczno - dydaktyczna „Nad Sztolnią” z wieżą widokową na Jelenim Skoku

 • Ścieżka przyrodnicza „Jeleni Skok”

 • Obelisk upamiętniający katastrofę śmigłowca z 1991r. (przy czerwonym szlaku na Okrąglik)

 • Garaż „Siekierezady”

 • Pracownia i galeria ikon „Veraikon”

 • Muzeum historyczne i dymarka (wzór z czasów Fredrowskich)

 • Kamień papieski

 • Cmentarz z I wojny światowej

 • Galeria rękodzieła „Czarny Kot”

 • Galeria rękodzieła „Krywula”

 • Pomnik im. Aleksandra Fredry

 • Zakapiorska kapliczka pamięci

 • Obiekt rekreacyjno – edukacyjny „Zielona Klasa”

 • Place zabaw

mapa Cisna