Przejdź do treści

Liszna - osada leśna leżąca miedzy pasmem Hyrlatej i Rożki – Jasło w dolinie którą przecina potokiem Roztoczka. Liszną lokowano na prawie wołoskim w dobrach Balów z Hoczwi, po raz pierwszy jest wymieniana w 1552 r. pod nazwą "Ruszinow".
Obecna nazwa pochodzi od leszczyny, która tu zapewne obficie rosła. W 1921 r. wieś liczyła 31 domów i 201 mieszkańców (168 grek., 26 rzym., 7 mojż.). Po 1945 r. ukraińską ludność Lisznej wysiedlono, a cała zabudowa wraz z cerkwią z 1835 r. uległa zniszczeniu.

Zapraszamy na wirtualny spacer po wybraniu odpowiedniej miejscowości https://cisna.pl/wirtualnyspacer/

  • Leśny Zwierzyniec w Lisznej
    mapa majdan