Przejdź do treści
Zakup nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025
Zakup nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

Zakup nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

Gminne Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej - Biblioteka Publiczna w Cisnej otrzymała dofinansowanie na zakup książek ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025. Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. Przyznana kwota dofinansowania 1500 zł , całkowita wartość zadania 7500 zł.

Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego umożliwia zwiększenie oferty czytelniczej dla wszystkich Użytkowników GBP w Cisnej.