Przejdź do treści
Bogdan Kozon Urodzony w 1965 roku w Pułtusku. Studia ukończył w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Stanisława Kortyki w 1991 roku. WYSTAWY INDYWIDUALNE : 1990 - Kościół św. Marcina we Wrocławiu- malarstwo 1991 - Galeria "0" we Wrocławiu - malarstwo i obiekty - Galeria Entropia we Wrocławiu - malarstwo - BWA we Wrocławiu - wystawa dyplomowa - malarstwo, obiekty, instalacja,muzyka własna(taśma) 1993 - Galeria Entropia we Wrocławiu - malarstwo 1994 - Galeria Entropia we Wrocławiu - malarstwo 1996 - Galeria Entropia we Wrocławiu - wystawa pt. " OPEN CLOSED " - rysunek, instalacja 1997 - Galeria Działań w Warszawie - wystawa pt. " Y thonoa mhe " towarzysząca wystawie żony Igi - malarstwo, obiekty 2014 - wystawa malarstwa pt. "teraz tu" - JDK Jasło 2017-wystawa malarstwa w Magazyn Kultury, Kolanko nr6-Kraków 2017 - wystawa malarstwa w Ośrodku Konferencyjno-Wystawienniczym Kasztel w Szymbarku WYSTAWY ZBIOROWE : 1992 - wystawa pt. " ARTYSTYCZNA PRZESTRZEŃ INTERMEDIALNA " malarstwo, obiekty, instalacja 1993 - wystawa pt. " BIELSKA JESIEŃ " w Bielsku Białej - malarstwo 1995 - wystawa pt. " PARK SZTUKI" - instalacja - wystawa pt. " SZKOŁA WROCŁAWSKA- TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ " - Brunszwig - Niemcy 1996 - wystawa pt. " ZA-KRES WIDOCZNOŚCI " - instalacja, Toruń - XVI FESTIWAL POLSKIEGO MALARSTWA WSPÓŁCZESNEGO - malarstwo, Szczecin - Arsenał we Wrocławiu - malarstwo - wystawa pokonkursowa im. Eugeniusza Gepperta - wyróżnienie, malarstwo, Wrocław 2007 - JDK w Jaśle - wystawa grupy PLAJA - malarstwo, Jasło - Vlastivedne muzeum w Trebiszovie - wystawa grupy PLAJA - malarstwo, Trebiszov, Słowacja 2008 - Dwór Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach - wystawa grupy PLAJA - malarstwo, Gorlice 2011 - wystawa grupy PLAJA - malarstwo, Bardejov,Słowacja 2012 - wystawa grupy PLAJA - malarstwo, Muzeum Magurskiego Parku Narodowego,Krempna - wystawa " PLASTYCY JASIELSCY I PRZYJACIELE " - malarstwo, JDK Jasło 2015-wystawa zbiorowa w MOK Dębica 2017-wystawa grupy PLAJA w JDK Jasło, - X-lecie grupy. 2018-wystawa grupy PLAJA pt. "Wieder Begenung" w Austrii, m. Feldbach. Już podczas studiów malarskich we wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych zainteresowałem się głęboko zjawiskiem materii w malarstwie. Intrygowało mnie to jak faktura farby oraz użycie różnych materiałów (collage) są w stanie zbudować rzeczywistość obrazu malarskiego. Różnorodność faktur, struktury różnych materiałów, ich powierzchnie stwarzały dla mnie nowe, wydawało mi się niewyczerpane możliwości i źródła ekspresji wypowiedzi. A jeśli różne materie, to wraz z nimi całe bogactwo emanacji i stanów koloru oraz relacji pomiędzy nimi, zależności i wzajemne oddziaływanie. Z biegiem czasu, wraz z kolejnymi doświadczeniami artystycznymi i malarskimi zagadnienia dotyczące faktur, struktur i materii ustąpiły miejsca fascynacji zjawiskiem obrazu malarskiego zbudowanego w oparciu puls, migotliwość, emanację całą powierzchnią, uproszczoną formę i kompozycję. Pochłania mnie praca nad powierzeniem ekspresji obrazu kolorowi i zjawiskom w nim zachodzącym. Kolor, rytm, puls, tętnienie są ostatnio w głównym nurcie moich zainteresowań malarskich i wpływają na jakość artystycznej wypowiedzi. Jest to może powiązane z moimi fascynacjami muzycznymi i tworzeniem w materii dźwięku. Maluję często bez zamysłu i planu. Zawierzam intuicji oraz instynktowi. Potrzeba i zamiar są na ogół pierwszym i głównym powodem do podjęcia realizacji malarskiej. Proces twórczy, a w nim różne rozwiązania, częste zmiany i przemalowywania generują właściwą możliwość powstania ostatecznej wersji obrazu. Czasem jednak , na początku, pojawia się bardzo wyraźna wizja, koncepcja wymagająca tylko namalowania, ostatecznie stopniowo zanika w procesie twórczym by okazać się wyłącznie powodem, pierwszym impulsem do podjęcia malarskiego działania przybierając finalnie zupełnie inną postać. Tak naprawdę to nie wiem co maluję, i co determinuje powstawanie takich form, kompozycji, wybór kolorów. Nie jest dla mnie istotne poznanie tej tajemnicy. Ważne jest stałe jej doświadczanie, świadomość istnienia przestrzeni tak bardzo zależnych ode mnie, i tak bardzo odległych i autonomicznych zarazem. Bogdan Kozon W PROGRAMIE KONCERT MUZYKI IMPROWIZOWANEJ W WYKONANIU ŁUKASZA SABATA