Przejdź do treści

Wieś Wetlina lokowana została na prawie wołoskim w pierwszej połowie XVI w, w dobrach rodziny Kmitów z Leska. Najstarsza zachowana wzmianka o istniejącej już wsi, pochodzi z dokumentu sporządzonego w 1580 roku. Z kolejnego zapisu, sporządzonego zaledwie dziewięć lat później dowiadujemy się, że wieś składała się już z dwóch części: Wetliny Wielkiej (późniejsze Stare Sioło i Zabrodzie) oraz Wetliny Małej, tożsamej z Osadą. Przez wieś przebiegał stary trakt handlowy, wiodący ku granicy z Węgrami, przez powstałą pod koniec XVI stulecia, królewską wieś Moczarne. Kolejnymi właścicielami Wetliny byli Boguscy, a następnie Lipscy. W osiemnastym wieku majątek znalazł się w rękach rodziny Konarskich, i taki stan utrzymał się aż do wybuchu pierwszej wojny światowej. Na terenie Wetliny istniały dwa folwarki. Zabudowania folwarczne na terenie dawnej Wetliny Wielkiej, znajdowały się w Starym Siole, a majątek folwarczny obejmował zarówno tereny w tej części wioski, jak i w Zabrodziu. Drugi folwark istniał na terenie Osady, a jego zabudowania zlokalizowane były w górnym końcu wsi. W okresie międzywojennym, ta zamieszkana przez górali ruskich zwanych Bojkami wioska, liczyła 152 gospodarstwa, a zabudowa rozciągała się na obszarze o długości ośmiu kilometrów. Całkowicie opustoszała w 1947 r, po wielu zaciętych walkach, wysiedlono wszystkich jej mieszkańców, a zabudowę spalono. Przez kilka kolejnych lat istniała tutaj jedynie placówka WOP. Do budowy nowej strażnicy wykorzystano materiał ze zniszczonej przez wojsko miejscowej cerkwi. Życie na nowo powróciło do wioski, gdy aktywowano Nadleśnictwo Wetlina. Zbudowano wtedy biurowiec, sekretarzówkę, trzy leśniczówki i jedenaście dwurodzinnych domów dla pracowników leśnych. Wzniesiono też dwa nowe baraki mieszkalne dla pracowników sezonowych, zwane hotelami robotniczymi. W jednym z owych dwurodzinnych domów w 1958 roku urządzono szkołę podstawową, z jedną salą lekcyjną, oraz sklep wielobranżowy. Pod koniec lat 50. XX w. zbudowano torowisko kolejki wąskotorowej oraz budynek stacyjny w Wetlinie-Zabrodziu. Oficjalne uruchomienie kolejki nastąpiło kilka lat później. W roku 1961 do Wetliny dotarła nowa szosa, a wraz z nią pojawili się turyści zmotoryzowani. Zapoczątkowany został w ten sposób masowy ruch turystyczny w sezonie letnim, w tej części Bieszczadów. W latach 60. XX w. zbudowano we wsi szereg obiektów murowanych, oraz schronisko PTTK. Pod koniec tamtej dekady, w ramach akcji osadniczej zorganizowanej przez Powiatową Radę Narodową, pojawiło się we wsi kilka gospodarstw rolnych, specjalizujących się w hodowli bydła. Dzisiejsza Wetlina jest prężnie rozwijającą się miejscowością turystyczną, oferującą bogatą bazę noclegową i sieć atrakcyjnych szlaków turystycznych.

Zapraszamy na wirtualny spacer https://cisna.pl/wirtualnyspacer/

Atrakcje:
- Pieszy szlak turystyczny:
żółty Wetlina - Przełęcz Orłowicza, Wetlina – Rabia Skała przez (Jawornik, Paportną)
zielony Wetlina – Mała Rawka, Wetlina – Jawornik.
- Narciarskie Trasy Biegowe
- Wodospad
- Jesion Pomnik Przyrody
- Pomnik żołnierzy WOP
- Plac zabaw
- Siłownia zewnętrzna

mapa Wetlina