Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych- edycja 2017

Zakładki podstawowe

Informacja o uzyskanym dofinansowaniu z Wieloletniego Programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.

W 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna uczestniczyła w Programie Biblioteki Narodowej Priorytet 1 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”, którego głównym celem jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zakup nowości wydawniczych oraz wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych w zbiorach bibliotek publicznych.
W ramach dofinansowania ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zakupiono 145 pozycji książkowych na kwotę 2500 złotych.
Program Biblioteki Narodowej umożliwia corocznie wzbogacenie księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej w Cisnej o nowe publikacje książkowe.

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.”