Krzywe

Krzywe - to miejscowość, którego nazwa wywodzi się od polskiego “krzywe" lub ukraińskiego “krywe". Położona jest nad potokiem Dołżyckim, prawym dopływem Solinki. Podobnie jak sąsiednie miejscowości lokowana na prawie wołoskim w dobrach rodu Balów z Hoczwi.

Najstarsza wzmianka o jej istnieniu pochodzi z 1552 r. Aż do połowy XX w wchodziła w skład klucza ciśniańskiego.

W XIX i XX w we wsi mieszkało kilku malarzy cerkiewnych z rodu Pawlikowskich. Wieś miała cerkiew, młyn wodny, karczmę, leśniczówkę i murarza. Na początku XX w wybudowano tutaj odcinek kolejki wąskotorowej prowadzący z Majdanu do Kalnicy.

Podczas akcji “Wisła" na przełomie kwietnia i maja 1947 r. według relacji mieszkańców wsi połowę ludności wysiedlono na Ukrainę, pozostałych na ziemie zachodnie a wieś została spalona.

Z tamtych czasów zachował się jedynie zdewastowany cmentarz otoczony kępą starych drzew w miejscu gdzie dawniej stała drewniana cerkiew z 1884 r.

Strony

Subskrybuj RSS - Krzywe