Cisna

Cisna - dawniej Czyasna, datuje swoje założenie w XVI w. Najwcześniejsze ślady pobytu człowieka na tym terenie pochodzą z czasów rzymskich, czego dowodem są dwie monety cesarza Hadriana znalezione w okolicy. Położona na starym trakcie solnym, wiodącym na Słowację przez przełęcz nad Roztokami, lokowana na prawie wołoskim, stanowiła własność Balów z Hoczwi. Była w posiadaniu wielu właścicieli, aż w wieku XIX trafiła w ręce rodziny Fredrów, stąd też jej sentymentalny związek z Aleksandrem Fredro. Ojciec Aleksandra Jacek zbudował tutaj hutę żelaza wraz z odlewnią i kuźnia. -wykorzystując miejscowe złoża rudy. Huta ta działała do poł. XIX w i produkowała: krzyże nagrobne, ogrodzenia, piece żelazne, moździerze aptekarskie i narzędzia.

W ostatnich latach XIX w do miejsca położonego o 2 km na zachód od centrum Cisnej doprowadzono kolejkę wąskotorową z Nowego Łupkowa. Powstała tam wielka przeładownia drewna, od której powstała nazwa miejscowości Majdan.

Tuż przed II wojną światową Cisna stawała sie letniskiem, ale zdążył powstać jedynie duży pensjonat "Beskid". Po wojnie Cisna była świadkiem zaciętych walk z ukraińską partyzantką. Do momentu “Akcji Wisła" zamieszkiwali tutaj głównie Łemkowie, Żydzi i garstka Polaków. Ówczesna ludność trudniła się rolnictwem i pracą w lasach, zaczynało się nasilać zainteresowanie tym terenem jako miejscem odpoczynku. Od połowy lat 50 do Cisnej zaczęła napływać ludność z innych regionów Polski w poszukiwaniu miejsc na osiedlenie i pracy w lasach. W latach 60 tych gmina ożyła turystycznie, wybudowano pierwsze schroniska i ośrodki wczasowe. Już końcem lat 70- tych znane były Bieszczady ze swych walorów klimatycznych, ciszy i spokoju, a wędrowne grupy turystów, przemierzały pasma połonin.

Cisna położona jest na wysokości 549m n.p.m. na obszarze Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego. Usytuowana w dolinie rzeki Solinki tworzy malowniczą kotlinkę. Przez Cisną przebiega czerwony szlak zwany Głównym Szlakiem Beskidzkim. Ze wszystkich stron otaczają ją wysokie szczyty zwane górami ciśniańskimi. Od południa to Rożki (935m n.p.m.), masyw Jasła (1158m n.p.m.) od wschodu grzbiet Ryczego Wołu (178m n.p.m.) i od północy Horb (710m n.p.m.), Łopiennik (1069m n.p.m.) i Łopieninka (978m n.p.m.) od płn.-zachodu rozciąga się góra Hon (820m n.p.m.) zwana Nowy Gruń, od której podnosi się masyw Wysokiego Działu stanowiący dawną granicę etniczną między Łemkami a Bojkami z niedalekim Wołosaniem (1071m n.p.m.).

Ta przepiękna malownicza kotlina posiada swój lokalny mikroklimat, stwarzający fantastyczne warunki dla wypoczynku oraz uprawiania turystyki letniej i zimowej.

Najciekawsze, zachowane zabytki to:

  • dawny cmentarz przycerkiewny z najstarszym datowanym w Bieszczadach nagrobkiem Antoniego Kwiecieńskiego z 1942roku i dość dobrze zachowanym zarysem nieistniejącej już cerkwi.
  • przy drodze kościół parafialny zbudowany w 1914 roku.
  • w centrum wsi, na wzgórzu Betlejemka, pomnik ku czci milicjantów i żołnierzy poległych w walce z UPA.

Strony

Subskrybuj RSS - Cisna