Odpust w Łopience

Zakładki podstawowe

Towarzystwo Karpackie
zaprasza 1-X- 2017 r. na 18-ty po wojnie odpust w Łopience
godz. 10.00 rozpoczęcie
godz. 11.00 msza święta

Galeria: