Wizja

Zakładki podstawowe

 

 

WIZJA

GCKiE w Cisnej cechować będzie: 

·         dostępność szerokiej oferty kulturalnej,

·         dostępność pomieszczeń i wsparcie lokalowe osób czy zrzeszeń pragnących rozwijać swoje idee i tworzyć, 

·         otwartość na współpracę z wszystkimi mieszkańcami, także z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym (bezrobotni, niepełnosprawni) tak, by rozwijać więzi społeczne oraz pobudzać poczucie użyteczności jednostek i grup, 

·          integracja międzypokoleniowa mieszkańców oraz środowisk twórczych pozwalająca wzmocnić uczucie utożsamiania się ze swoją „małą ojczyzną”, 

·         inspiracja do indywidualnych oraz grupowych działań w przestrzeni oraz plenerze, 

·         edukacja kulturalna i ekologiczna oparta na nowoczesnym programie wykorzystującym interaktywne a nie wykładowe formy rozwoju kulturalnego.

Szczegółowy program działania tworzony będzie we współpracy z lokalnymi partnerami (instytucje kultury i oświaty, organizacje pozarządowe, parafia, wolontariusze, grupy nieformalne, lokalni liderzy, indywidualni mieszkańcy) uwzględniać będzie specyfikę miejsca, nawiązywać do lokalnej historii, promować postawy tolerancji wobec różnorodności narodowo-etniczno-religijnej oraz pobudzać świadomość ekologiczną.

wasztaty wielkanocne dla koła gospodyń wiejskich (kwiecień 2014)

Pracownicy Ośrodka Kultury będą m.in. pełnić rolę: 

·         inicjatorów, animatorów i organizatorów przedsięwzięć, 

·         akuszerów zdolności kreatywnych mieszkańców, 

·         partnerów,

·         współpracowników,

·         oraz menedżerów lokalnych twórców.

Współpraca kulturalna Centrum z osobami, zrzeszeniami czy instytucjami odbywać się będzie na polu powiatowym, wojewódzkim, krajowym i zagranicznym.

warszaty plastyczne "Mały Andy" podczas II Festiwalu Crazy Girls. Matka Warhola (listopad 2014)