Książki dla dzieci i młodzieży

Zakładki podstawowe

Poniżej przedstawiamy pozycje książkowe dla dzieci i młodzieży zakupione w 2015 roku ze środków własnych Gminnej Biblioteki Publicznej w Cisne oraz ze środków Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Zapraszamy do lektury

Galeria: