Ścieżka historyczno-przyrodnicza "Bieszczady Odnalezione"

Zakładki podstawowe

Bieszczady Odnalezione przywracają pamięci świat, którego już nie ma: Wsie, które przestały istnieć, domy z których pozostały tylko piwnice, studnie bez żurawi ale przede wszystkim ludzi, którzy kiedyś tu żyli i mieszkali.

Bieszczady Odnalezione to szlak, turystyczny, który w nowy sposób, od strony historyczno-kulturowej w połączeniu z istniejącą ścieżką przyrodniczą Lasów Państwowych przybliża Bieszczady wędrującym po nich turystom.

Tworząc ścieżkę Stowarzyszenie Rozwoju Wetliny i Okolic oznakowało tablicami 3 nieistniejące bieszczadzkie wsie: Jaworzec, Łuh i Zawój. Turyści wędrujący ścieżką mogą odnaleźć w bieszczadzkiej głuszy miejsca, które znane są już tylko mieszkańcom Bieszczadów i najwytrawniejszym bieszczadnikom. Zapraszamy na ścieżkę!

Stowarzyszenie Rozwoju Wetliny i Okolic

 

Zobacz ścieżkę turystyczną „Bieszczady Odnalezione” na mapach Google.