Żubracze

Żubracze – nazwa wsi wywodzi się od ukraińskiego słowa “zubr" (żubr).Wieś położona u stóp Hyrlatej (1103m n.p.m.) nad rzeką Solinką. Lokowana na prawie wołoskim, po raz pierwszy wymieniana jest w 1552 r jako wieś należąca do klucza hoczewskiego w dobrach Balów z Hoczwi. W rodzinie Balów pozostaje do drugiej połowy XVIII wieku.

W okresie międzywojennym we wsi nie było drogi bitej. W latach trzydziestych majątek w Żubraczym nabył Władysław książę Giedroyc.

W 1938 r we wsi istniała cerkiew, młyn wodny, kolejka wąskotorowa, gajówka, kowal oraz jednoklasowa szkoła.

Podczas okupacji niemieckiej przez Żubracze przebiegała trasa kuriersko – sztafetowa “Las". Właścicielka ówczesnego majątku Jadwiga Kociatkiewiczowa udzielała schronienia kurierom. Szlak używany był do marca 1942 roku.

W 1946 r siłą wysiedlono na Ukrainę kilkadziesiąt rodzin, a w ramach akcji “Wisła" przeniesiono również pozostałą część ludności. Podobnie jak okoliczne miejscowości w tym okresie wieś została spalona.

Na niedawno odnowionym cmentarzu przycerkiewnym zachowało się kilka zabytkowych nagrobków, w tym również nagrobek księcia Władysława Giedroyca.

There is currently no content classified with this term.

Subscribe to RSS - Żubracze