specyfika sal

Primary tabs

 

Ośrodek Kultury dysponuje trzema pomieszczeniami:

1. salą widowiskową wykorzystywaną do potrzeb spektakli, koncertów, projekcji filmowych, wystaw, festiwali oraz większych mprez okolicznościowych;

2. salą lustrzaną gdzie odbywają się zajęcia taneczne, teatralne, sportowe, mniejsze wystawy oraz projekcje kinowe. Sala wykorzystywana jest również do prelekcji, wykładów oraz konferencji. Podczas większych imprez okolicznościowych sala pełni funkcję garderoby dla artystów;

3. salą z tarasem - łącznie z zapleczem kuchennym pomieszczenie służy do zajęć artystycznych - lekcji plastyki i malarstwa, prób lokalnych zespołów muzycznych, spotkań Koła Gospodyń Wiejskich czy jako zaplecze/biuro festiwalowe. 

Warunki wynajmu sal uzgadniane są indywidualnie. Kontakt: informacja@cisna.pl, 13 465 64 65