Przejdź do treści

„Znikające obrazy Podkarpacia…?” – są na Podkarpaciu miejsca, ludzie ze swoimi zawodami czy twórczością, rzeczy tworzące jego unikatowość… Będące czymś wyjątkowym… Część tego wspaniałego dziedzictwa niestety jest z każdym rokiem coraz mniej widoczna, część wręcz przeciwnie, rozkwita pomimo swojej wydawało by się kruchej unikatowości… Zapraszamy Państwa na fotograficzną wyprawę do miejsc, rzeczy, ludzi i ich zawodów oraz pasji tworzących ten niepowtarzalny podkarpacki klimat… Każda z prezentowanych fotografii to oddzielna historia, niejednokrotnie bardzo długa… Każda wymaga przystanięcia, dłuższej refleksji… każda może, ale nie musi być tytułowym „zanikającym obrazem Podkarpacia”… Podkarpacia, które jako region geograficzny znacznie wykracza poza granice województwa podkarpackiego, dlatego też swoje poszukiwania podkarpackiej unikatowości rozszerzyliśmy nieznacznie, obejmując nimi część Beskidu Niskiego wykraczającą poza administracyjne granice województwa…

Na wystawie swoje prace prezentują Agnieszka Piekarska i Łukasz Gurdak. Wiele z prezentowanych na tej wystawie prac było prezentowanych i nagradzanych na międzynarodowych salonach fotograficznych m.in. w Rzeszowie, Nowym Jorku, Bardejowie, Jarosławiu.znikajace obr